ZADACI ZA VJEŽBU – Osnove elektrotehnike 2 – Armin Pavić, Ivan Felja

postupci rješavanja i zadatci za samostalan rad

 

Udžbenik za predmet Osnove elektrotehnike u drugom razredu srednjih elektrotehničkih škola (Osnove elektrotehnike 2) nakon svakog poglavlja ima naveden određen broj zadataka. Ovi zadaci za vježbu su namijenjeni i učenicima a i nastavnicima kao podloga za provjere znanja učenika.

Kroz razgovore s učenicima i nastavnicima se pokazalo da postoji interes za ovakvom knjigom, koja sadrži detaljne postupke rješavanja zadataka za vježbu danih u udžbeniku, a i dodatne zadatke za samostalno rješavanje, namijenjene i učenicima i nastavnicima.

Struktura i oznake ovog dodatka je jednaka kao i u udžbeniku, a na kraju svakog poglavlja nakon postupaka rješavanja su dodatni zadaci.

ZADACI ZA VJEŽBU – Osnove elektrotehnike 2 | Armin Pavić, Ivan Felja

ZADACI ZA VJEŽBU – Osnove elektrotehnike 2 – Armin Pavić, Ivan Felja postupci rješavanja i zadatci za samostalan rad   Udžbenik za predmet Osnove elektrotehnike u drugom razredu […]

8,00 

Nema na zalihi