Ovaj udžbenik, Uvod u statistiku, sadrži odabrane statističke metode i namijenjen je ponajprije studentima ekonomskih fakulteta, a zatim i širem krugu korisnika.

1. POJAM I ZADAĆA STATISTIKE

U procesu upoznavanja pojava što nas okružuju susrećemo, medu ostalim, i masovne pojave. To su pojave koje se sastoje od velikog broja elemenata. Takve su pojave, npr. stanovništvo, zaposleni, traktori, proizvodnja, uvoz robe, izvoz robe, izostanci s rada, prometne nezgode i sl.

Za opisivanje, upoznavanje, istraživanje, usporedivanje i analiziranje masovnih pojava koristimo se specifičnom znanstvenom metodom – statistikom. Budući da su masovne pojave osobito brojne medu društvenim pojavama, razumljivo je koliko je važno poznavanje statističke metode za sve one koji žele upoznati i istraživati pojave u društvu. Štoviše, svi oni koji se znanstveno, teorijski i praktički bave istraživanjem i proučavanjem masovnih pojava upućeni su na statistiku kao na koristan i potreban alat

U statistici se primjenjuje brojčani način izražavanja. Broj je kratak, precizan i jasan način izražavanja. Zahvaljujući brojčanom načinu izražavanja, primjena statistike Siri se gotovo na sva područja znanstvenog i praktičnog istraživanja, pa se čak primjenjuje i u svakodnevnom životu.

Na temelju onoga što smo dosad rekli, možemo zaključiti: Statistika je nauka o metodama istraživanja masovnih pojava pomoću brojčanog izražavanja.

Statistika dobiva osobito značenje u socijalističkoj izgradnji, gdje se društveni život, naročito privreda, ne razvijaju stihijski već prema unaprijed smišljenom i postavljenom planu. Bez statistike se ne može zamisliti planska privreda. Statistika je osnova za postavljanje svakog plana. Samo se pomoću statistike može kontrolirati izvršenje plana. Ona prva signalizira ako izvršenje plana naide na bilo kakve teškoće ili zapreke. Upozorava također i na slaba mjesta u planu Statistikom se otkrivaju neiskorištene rezerve u gospodarstvu. Napokon. statistika je, putokaz za postavljanje novih planova.

Iz zadataka koji se postavljaju pred statistiku jasno se vidi da je njezina uloga golema, da je, prema tome, i njezino značenje veliko. Uloga statistike ne svodi se nipošto na pasivno registriranje.

2. PREDMET PROUČAVANJA STATISTIKE

Iz dosada rečenog jasno je da su predmet proučavanja statistike masovne pojave. Veze i odnose masovnih pojava statistika može pratiti u svim društvenim i prirodnim procesima koji se proučavaju u različitim znanostima. Statistika prati taj svoj predmet svuda gdje ga nade da bi u tom kompliciranom spletu raznovrsnih kompleksa elementarnih procesa i međusobnih utjecaja svojim metodama otkrila. neke pravilnosti i zakonitosti.

Uvod u statistiku | Vladimir Serdar, Ivan Šošić

Format 17 × 24 cm
Autor Vladimir Serdar, Ivan Šošić
Izdavač Školska knjiga
Mjesto izdanja Zagreb
Godina 1981
Broj stranica 452
Uvez Tvrdi
5,00 

Na zalihi