Lica i krajolici – Gustav Krklec

Stanje proizvoda: otpis iz knjižnice ali u jako dobom stanju.

  • prvo izdanje, tvrdi uvez bez ovitka

Gustav Krklec ( Udbinja kraj Karlovca, 1899.- Zagreb, 1977.) Pjesnik, pripovjedač, feljtonist i prevoditelj. Pisao i pod pseudonimom Martin Lipnjak. Lica i krajolici su objavljeni 1954. godine kao feljtoni u matoševskoj tradiciji. Urednik u Zori je bio Dobriša Cesarić a knjigu je opremio Slavko Šohaj.

KRKLEC, Gustav, pjesnik, prozaik i prevoditelj (Udbinja kraj Karlovca, 23. VI. 1899 — Zagreb, 30. X. 1977). Klasičnu gimnaziju završio u Sušaku 1918. Upisao se te godine na Visoku poljodjelsku školu u Beču, 1921. počeo studirati filozofiju i psihologiju u Zagrebu pa režiju u Pragu, gdje je postao asistentom K. Čapeka. U Beogradu bio tajnik Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga društva 1922–24. i burze 1925–41. te urednik u nakladnom poduzeću »Nolit« 1929–33. Na poč. II. svjetskoga rata živio u Zemunu, 1942–45. u Slankamenu; u Zagrebu bio urednik u Nakladnom zavodu Hrvatske i poduzeću »Zora« do 1951. te u Hrvatskom kolu do umirovljenja 1954, potom profesionalni književnik. Književni rad započeo je humoreskama u listu Koprive 1915, a prvim stihovima (Put kroz noć) javio se u Književnom jugu 1918.

Zbirke njegove prve faze, Lirika (1919) i dijelom Srebrna cesta (1921), promatrane su ponajviše kao nasljedovanje matoševske lirske škole te, osobito druga, kao oslobađanje od naslijeđenih izražajnih struktura, a zbirka Nove pesme (1923), zbog misaone i urbane tematske podloge i zadiranja u srž čovjekove egzistencije, kao korak u novu vrstu lirizma (N. Mihanović). Iako je pod utjecajem V. Nazora težio jednostavnomu, ispovjednomu pjesničkomu govoru, noviji proučavatelji drže da je, unatoč utjecajima, znatan dio Krklecove rane poetike (osobito do 1926) ipak ekspresionistički (C. Milanja). S ekspresionizmom se upoznao za boravka u Beču (berlinski časopis Der Sturm, predavanja K. Krausa), u Zagrebu s N. Milićevićem i A. B. Šimićem pokrenuo časopis Juriš (1919) te se nadahnjivao tematikom njemačkih ekspresionista.

Lica i krajolici | Gustav Krklec

Format 14 × 20 cm
Autor Gustav Krklec
Izdavač Zora
Mjesto izdanja Zagreb
Godina 1954
Broj stranica 253
Uvez Tvrdi
7,00 

Na zalihi