Inicijative hrabrih

  • Fragmenti o snalažljivost i inicijative partizana u Drugom svjetskom ratu
  • redakcija: pukovnik Mensur Seferović, major Dušan Mandić, profesor Blagoje Svorcan

Stanje proizvoda: izvrsno.

 

Inicijative hrabrih:

FRAGMENTI O SNALAŽLJIVOSTI I SAMOINICIJATIVI BORACA NOVI POJ

 

U 2. broju Biltena Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije (koji je štampan u ilegalnoj štampariji u Beogradu 19. avgusta 1941) štampana je i zakletva partizana kojom se obavezuju da će disciplinovano, uporno i neustrašivo, ne štedeći svoje krvi i živote”, voditi borbu protiv okupatora i njegovih saradnika. Samo dva meseca kasnije, kada su u mnogim krajevima naše zemlje bile stvorene veće ili manje slobodne teritorije, načelnik Upravnog štaba nemačke okupacione komande u Srbiji državni savetnik dr Harold Turner je zabrinut pisao da su pozicije partizana takve da ih je tako reći nemoguće pogoditi u srce”, da je već dobio utisak da ni vesti o kapitulaciji Rusije ne bi dovele do njihove kapitulacije, pa i to da su žilavi kao davoli”.

I drugi okupatorovi komandanti su sve do kraja rata ostali zbunjeni smelim i neočekivanim partizanskim napadima, gotovo u svim borbama su ostajali „kratkih rukava i praznih šaka”. Kada se 17. marta 1943. neprijateljev obruč zatvorio u dolini Neretve, klešta” su „škljocnula” u prazno. “Na desnoj obali Neretve” pisao je kasnije nemački general Liters, glavno komandujući na Neretvi i Sutjesci nije bilo nikakvog plena, ni zarobljenika, ni ranjenih, pa čak ni poginulih nije nadeno, iako, sudeći po vlastitim krvavim gubicima, morali su i partizani da imaju gubitaka u većem broju.”

Inicijative hrabrih

Format 14 × 20 cm
Uredio Milan Kavgić
Izdavač Narodna armija
Mjesto izdanja Beograd
Godina 1979
Broj stranica 251
Uvez Tvrdi
3,00 

Na zalihi