ELEKTROTEHNIKA – Nediljka Furčić, Zdravko Varga, Damir Bošnjak

udžbenik za treći razred srednjih strukovnih škola za zanimanje strojarski računalni tehničar

 

 

Sadržaj udžbenika u cijelosti je rađen prema okvirnom nastavnom planu i programu predmeta Elektrotehnika za treći razred za zanimanje strojarski računalni tehničar. Udžbenik se može koristiti i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji obrađeni u udžbeniku. Udžbenik je namijenjen jednogodišnjem učenju.

Nastavno gradivo u udžbeniku podijeljeno je u sedam tematskih cjelina, a zatim je svaka cjelina podijeljena na manje podcjeline. Cjeline su:

  1. Osnovne veličine i zakoni u elektrotehnici
  2. Električno polje i kondenzatori
  3. Elektromagnetizam
  4. Izmjenične sinusne struje
  5. Analogna i digitalna elektronika
  6. Električni strojevi
  7. Niskonaponske mreže

Gradivo je popraćeno opisom pokusa, a riješeni primjeri služe za ilustraciju iznesenog gradiva. Numeričkih primjeri prikazuje proračun i uvode tipične vrijednosti pojedinih veličina. Materija
je opisana jasnim stručnim rječnikom, pri čemu se inzistira na potrebnim jednadžbama. Jasnoća iznesenog teksta upotpunjena je preglednim ilustracijama, crtežima i električnim shemama. U
praćenju i savladavanju materije vrlo su korisne izdvojene napomene koje naglašavaju ključne izraze i definicije. Uz teorijsko objašnjenje pojedinih pojmova navedena je i primjena. Opisan pristup primjeren je uzrastu učenika i savladavanju navedenog gradiva. U tome će im značajno pomoći i pitanja za provjeru znanja uvrštena na kraju svakog poglavlja.  Osim što doprinosi stjecanju znanja, udžbenik potiče na kreativnost u daljnjoj nadogradnji znanja i vještina u području elektrotehnike i elektronike.

ELEKTROTEHNIKA | Nediljka Furčić, Zdravko Varga, Damir Bošnjak

ELEKTROTEHNIKA – Nediljka Furčić, Zdravko Varga, Damir Bošnjak udžbenik za treći razred srednjih strukovnih škola za zanimanje strojarski računalni tehničar     Sadržaj udžbenika u cijelosti […]

15,00 

Nema na zalihi