ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 2  – N. Furčić, Z. Varga, D. Bošnjak

udžbenik za treći razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za vozila i vozna sredstva

 

 

Sadržaj udžbenika u cijelosti je rađen prema okvirnom nastavnom planu i programu (novi kurikul iz 2017. godine) predmeta Elektrotehnika i elektronika za treći razred za zanimanje tehničara za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Udžbenik se može koristiti i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji obrađeni u udžbeniku.

Ovaj je udžbenik 2. dio kompleta za dvogodišnje učenje.

Zbog složenog nastavnog sadržaja, cjelokupno nastavno gradivo u udžbeniku podijeljeno je u tri tematske cjeline, a svaka od tri nastavnih cjelina podijeljena na pojedine nastavne teme i jedinice. Na kraju svakog poglavlja dodana su pitanja za provjeru znanja. Gradivo je popraćeno opisom izvedbe, rada, svojstava i primjene pojedinih sklopova. Jasnoća iznesenog teksta upotpunjena je vrlo lijepim i preglednim ilustracijama, crtežima i električnim shemama. U  praćenju i savladavanju materije vrlo su korisne izdvojene napomene koje naglašavaju ključne izraze i definicije. Relativno složena materija opisuje se jednostavnim rječnikom. Opisan pristup primjeren je uzrastu učenika i služi njihovom lakšem razumijevanju i savladavanju navedenog gradiva. Osim što doprinosi stjecanju znanja, udžbenik potiče na kreativnost u daljnjoj nadogradnji znanja i vještina u području elektrotehnike.

ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 2 | Nediljka Furčić, Zdravko Varga, Damir Bošnjak

ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 2  – N. Furčić, Z. Varga, D. Bošnjak udžbenik za treći razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za vozila i vozna sredstva […]

14,00 

Nema na zalihi