Diferencijalni račun funkcija dviju i više promjenljivih – u obliku repetitorija teorije i metodičke zbirke zadataka sa rješenjima – Huse Fatkić, Vinko Dragičević

Stanje proizvoda: lijepo očuvano.

 

U ovoj knjizi obradena su u obliku repetitorija teorije i metodičke zbirke zadataka sa rješenjima sljedeća područja (poglavlja) matematičke analize funkcija dviju i više realnih promjenljivih: Uvod u analizu realnih funkcija više realnih promjenljivih, Parcijalni izvodi, totalni diferencijali i njihove primjene, Preslikavanje i implicitne funkcije. U prva dva poglavlja obrađeni su osnovni pojmovi, kao što su neprekidnost, limes, parcijalni izvodi, diferencijal, diferencijabilnost, izvod funkcije u pravcu, ekstrem, te Lagrangeova, Taylorova i MacLaurinova formula. U trećem poglavlju dati su elementi matematičke analize za funkcije iz Rn u Rm, obraden je pojam funkcionalne determinante (Jacobijana), izvršeno je proučavanje implicitno zadatih funkcija i izloženo određivanje uslovnih ekstrema i uvodenje zamjene promjenljivih u diferencijalnim izrazima. U dodatku ovoj knjizi obradene su jednačine površi, i to: kanonske jednačine površi drugog reda, jednačine rotacione, cilindrične i konusne površi.

Poglavlje: Dodatak (površi) izradio je Vinko Dragičević. Ostala poglavlja izradio je Huse Fatkić.

Ova knjiga sadrži dio materijala predvidenog nastavnim programom predmeta Matematika II na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sa- rajevu i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ostali dio sadržaja Matematike II obrađen je u knjizi koja je u popisu literature navedena pod brojem [12]. No kako je ova materija predvidena i programima matematičke analize drugih fakulteta, ovom knjigom se mogu koristiti i studenti drugih elektrotehničkih, mašinskih, saobraćajnih, građevinskih i (nekih grupa) prirodno-matematičkih fakulteta, pedagoških akademija, ekonomskih, ро- ljoprivrednih i šumarskih fakulteta i svih visokih i viših škola kojima odgovara sadržina, obim i nivo ove knjige (posebno tačke 1, 3, 4, 7 i 9 drugog poglavlja).

Diferencijalni račun funkcija dviju i više promjenljivih

Format 24 × 17 cm
Autor Huse Fatkić, Vinko Dragičević
Izdavač Svjetlost
Mjesto izdanja Sarajevo
Godina 1979
Broj stranica 248
Uvez Meki
4,00 

Na zalihi