Didaktika | Vladimir Poljak

Stanje proizvoda: izvrsno.

 

Iz sadržaja naslova Didaktika:

 • Pojam obrazovanja
 • Obrazovanje i nastava
 • Sadržaj obrazovanja
 • Struktura nastavnog procesa
 • Materijalno-tehnička osnova nastave
 • Spoznajna strana nastave
 • Psihološka strana nastave
 • Nastavne metode
 • Izvođenje toka nastavnog procesa
 • Didaktički sistemi nastave
 • Brojčane formacije učenika i sociološki oblici nastavnog rada
 • Organizacija nastave
 • Didaktički principi
 • Pripremanje nastavnika za nastavu
 • Metodologija didaktike

 

Predmet i zadaci didaktike

Riječ didaktika grčkog je porijekla i izvorno znači poučava nje (didasko poučavam, didaskein poučavati). Taj naziv u pe dagošku terminologiju unose Ratke i Komensky u 17. stoljeću, premda se poučavanje kao pedagoška kategorija i funkcija javlja s pojavom čovjeka. Covjek je, naime, oduvijek poučavao mladu generaciju da bi je pripremio za život i rad. Time se proizvodno-radno iskustvo starijih, prije svega roditelja, prenosilo na mladi naraštaj, što se provodilo već u prvobitnoj društvenoj zajednici.

Kad se, međutim, proizvodno-radno iskustvo društva znatno raz vilo, roditelji više nisu mogli u svojem domu izravnim poučavanjem prenositi radno iskustvo na mlađe. Zbog toga se osjetila potreba za osnivanjem posebne ustanove, u kojoj bi mlada generacija pod vodstvom odraslih na organiziran način brže stjecala radna iskustva prošlih naraštaja. Tako su se osnivale škole, a usporedo s njima pojavila su se specijalizirana zvanja poučavatelja, odnosno učitelja.

S pojavom škole i učitelja imamo zapravo i prve začetke nastave kao organiziranog procesa poučavanja u kojoj učitelji pouča vaju i učenici uče.

U tim začecima organiziranog nastavnog rada trebalo je najprije odlučiti o tome što sve treba učenike poučavati da bi se pripremili za život, a ne još toliko o načinu kako ih treba poučavati. Dakle, u prvom je planu bio sadržaj poučavanja, a ne i metodika.

Međutim, razvoj proizvodnje iziskuje sve masovnije školovanje mladog naraštaja. Ono mora biti brže i ekonomičnije. Zato se osim poučavanja postupno nameće i pitanje načina, odnosno vještine poučavanja i učenja. Taj zahtjev postavlja se napose s pojavom gradanske klase i građanskog društva.

Zato Ratke i Komensky u 17. stoljeću preuzimaju grčku riječ didaskon i tumače je kao vještinu poučavanja…

Didaktika | Vladimir Poljak

Format 16 × 24 cm
Autor Vladimir Poljak
Izdavač Školska knjiga
Mjesto izdanja Zagreb
Godina 1970
Broj stranica 243
Uvez Tvrdi
15,00 

Na zalihi