Ante Starčević – Kulturno-povijesna slika

Stanje proizvoda: vrlo dobro.

Ante Starčević – Kulturno-povjesna slika.
Izišlo u nakladi Antuna Velzeka, Zagreb, Bulićeva 12, mjeseca lipnja 1940 godine
Josip Horvat, vrstan stilist, pisac koji zna probuditi pozornost i znatiželju čitatelja, prati cijeli Starčevićev životni put, no istodobno daje pregled hrvatske političke povijesti tijekom 19. stoljeća, osobito druge polovice, kada Starčević igra središnju ulogu u hrvatskoj opoziciji, stvarajući temelje moderne nacionalne samosvijesti u Hrvata.

Starčević, Ante, hrvatski političar (Žitnik kraj Gospića, 23. V. 1823 – Zagreb, 28. II. 1896). Studirao je filozofiju na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu 1843–45., potom teologiju u Senju, a doktorirao je filozofiju u Pešti 1846. Ne uspjevši dobiti mjesto profesora na zagrebačkoj Akademiji, zaposlio se u odvjetničkoj kancelariji u Zagrebu, gdje je radio do 1861.

Već za školovanja priklonio se ilirskomu pokretu, a u Gajevoj je Danici (od 1845) te u Zori dalmatinskoj i Bačkoj vili objavljivao pjesme i prozna djela (pod pseudonimom A. V. Rastevčić). Književnim radom nastavio se baviti i za neoapsolutizma (1851–60) te je napisao četiri drame, od kojih je sačuvan samo Selski prorok. Objavljivao je i pjesme, feljtone, kritike, aforizme i filozofske eseje u Narodnim novinama i Nevenu. Kao vrstan poznavatelj hrvatske jezične baštine priredio je za tisak prvo izdanje Istarskoga razvoda (Razvod istrianski od godine 1325., u: Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, 1852), izradivši pritom latiničku transkripciju toga glagoljičkog pravnog spisa.

Protivio se jezičnim koncepcijama V. S. Karadžića i njegovih sljedbenika u Hrvatskoj, s kojima je vodio oštre polemike o jeziku, te je odbacio Bečki književni dogovor iz 1850. Godine 1853. bio je izabran u književni odbor Matice hrvatske te u uredništvo Nevena, bio je aktivan i u Družtvu za povjestnicu jugoslavjansku, a od 1860. surađivao je u Pozoru.

Ante Starčević | Josip Horvat

Format 24 × 17 cm
Autor Josip Horvat
Izdavač Naklada Antun Velzek
Mjesto izdanja Zagreb
Godina 1940
Broj stranica 388
Uvez Tvrdi

 

8,00 

Na zalihi